Tudj meg többet Kentenich atya egyes életszakaszairól:

1885-1912    1912-1919    1919-1924    1924-1941    1941-1945    1945-1952    1952-1965    1965-1968    érdekességek


Schönstatt máriás karakterének kialakulása

Két fontos pont, melyek által jobban megérthetjük, hogy honnan jön Schönstatt máriássága:

1. Az első Kentenich atya életútja. Az oberhauseni esemény, amikor édesanyja őt a Szűzanyára bízza, és az ezt követő időszak, amikor kapcsolata Máriával megerősödik. Ő segíti át a fiatalkori krízisén is. Kentenich atya máriássága egy egészen erős személyes megtapasztaláson alapszik: Mária segít. Ő maga így ír erről:

"A Szűzanya formált és alakított engem kilencéves korom óta. Nincs olyan ember, aki nála mélyebb hatást gyakorolt volna fejlődésemre. Milliók tönkrementek volna abban a magányban, amelyben én voltam. Bensőleg teljesen egyedül kellett felnőnöm, mert bennem meg kellett születnie egy világnak, melyet később tovább kellett vinnem és továbbvezetnem. Ha a lelkem érzékelés kapcsolatban lett volna az akkori kultúrával, ha valamikor személyesen kötődtem volna hozzá, akkor nem tudnám ma teljes határozottsággal mondani, hogy minden mélyreható emberi befolyás nélkül a neveltetésem kizárólag a Szűzanya műve volt. Tudom, hogy ezzel sokat mondok. – De ne higgyék, hogy frázisokat hangoztatok, hogy a Szűzanyáról valami kedveset mondjak. De azt is tudom, hogy a Szűzanya közbenjáró segítségét és anyai szívét egészen egyedülálló módon a rendelkezésemre bocsátotta."

2. Ebből azonban nem feltétlenül következik, hogy az általa alapított mű is ennyire közel kerüljön a Szűzanyához.

Kentenich atya az előalapító okirattal megkezdi spirituálisként a munkát. „Meg akarjuk tanulni magunkat Mária oltalma alatt szabad, szilárd személyiségekké nevelni.” Sokat beszél nekik az önnevelésről, próbálja felkelteni bennük a vágyat, hogy akarjanak szentek lenni. Mindezt teszi minden különösebb máriásság nélkül. Igaz, az elejétől kezdve beszél nekik egy Mária kongregációról, de ez az akkori helyzetben - amikor is bevett szokás volt az iskolákban ilyen kongregációk alapítása - sem egy eredeti ötletet, sem egy különös Mária-kapcsolatot nem jelentett. Egy olyan szervezetet akart az iskola keretein belül, ahol minőségi munkát végezhet az iskola legjobbjaival. Végül 1914 elején megalapul a kongregáció.

Az alapítás után röviddel, 1914 májusában, a kongregáció alapelvének megfelelően egy máriás előadássorozatot (4-5 előadás) tart a fiúknak. Jól felkészül az előadásokra, de sokat nem vár tőlük. A Kongregáció alapítását nem annyira Mária miatt, mind inkább egy elit-közösség létrehozására, az önnevelés miatt tette. 1914 májusa előtt nem tervezte, hogy hosszan elidőzik Máriánál. Minden személyes tapasztalata ellenére inti levelében vezetőit: "Csak vigyázzanak: a máriásság nem a legfontosabb!" „Csak nehogy túl sok máriatiszteletet gyakoroljanak!”.

Összes tudását felhasználva előkészíti a májusi előadásokat. A legnagyobb megdöbbenésére egy addig nem tapasztalt gyümölcsöző változást észlel a fiúknál. Mária jótékony hatását ismerte már a saját életében, de csak ekkor fedezi fel, hogy a Szűzanya bensőleg megváltoztatja a fiúkat, hogy ő egy hatalmas nevelőnő. Ez a május megmutatta neki Mária hatalmas erejét, összehozta őt a fiúkkal és együtt nagy Mária-tisztelőkké lettek. Egyszerre kaphatóak lettek a fiúk az önnevelésre, az életszentség utáni küzdésre, és az addig ellenálló szívekben egy gyengéd, erkölcsös és vallásos érzés tűnt fel. Olyan dolgok tűntek fel, melyek valóban a szívet alakították. Kentenich atya azt mondta, hogy a Mária-szeretet nevelő-értékét ekkor ismerte fel. Érezte: a növekvő Mária-szeretet minden újabb hulláma újabb erkölcsi értékek iránti elköteleződést hozott magával.

Tehát akkor miért mennek 1914 októberében egy Máriának szentelt szentélybe? Valószínüleg azért, mert a májusi (lelkekben történt) esemény számára is hatalmas előrelépés, egy kvantum ugrás volt. Felfedezi, hogy amennyiben a Szűzanyát egészen közvetlenül integráljuk, akkor ez egy belső erőt ad, mely mindent megváltoztathat. A Szűzanya képes erre!

Ez az az út, mely Isten akaratát (többek közt) a gyümölcsözőségből olvassa ki: a májusi előadások hatalmas, nem várt gyümölcsei arra mutattak rá, hogy a Szűzanya egészen közvetlenül együtt akar működni az új mű - Schönstatt - felépítésében. Mária pont abban segít, melyet Kentenich atya az előalapító okiratban meghirdetett: ő az új ember kiformálója.