Tudj meg többet Kentenich atya egyes életszakaszairól:

1885-1912    1912-1919    1919-1924    1924-1941    1941-1945    1945-1952    1952-1965    1965-1968    érdekességek


Kentenich atya részletesebb életrajzi adatai

1. Kentenich atya életszakaszai


A SORSZÁMOKRA KATTINTVA TÖBBET MEGTUDHATUNK AZ EGYES ÉLETSZAKASZOKRÓL

1. 1885. 11. 16. Joseph Kentenich születése a Köln melletti Gymnich-ben
1894-től Oberhauseni árvaház és iskola lakója
1899-1904 Koblenz-ehrenbreitsteini gimnáziumban tanul
1904-1910
Novicius, majd teológus hallgató Limburgban
1910. 07. 08.
Papszentelés Limburgban
2.
1912-1919
A schönstatti diákotthon lelki vezetője
1914. 10. 18.
Schönstatt alapítása
3. 1919-től Kentenich atya szabad kezet és időt kap műve felépítéséhez
1919-1920 Az "Apostoli Szövetség", "Apostoli Liga" alapítása, első nők felvétele
4. 1924-1939 Lelkivezetőknek évente előadássorozatok Schönstattban
1926 Márianővérek alapítása
1926-1941 Évente nagy lelkigyakorlatok
5.
1941. 09. 20-tól A Gestapo foglya Koblenzben
1942. 03. 13-tól A dachaui koncentrációs tábor foglya
1945. 04. 06. Szabadulás Dachauból
6. 1945-1952 Nagy világutazások, éves zsinatok, levéltanulmányok, egyházi vizsgálatok időszaka
7. 1952-1965 A Milwaukee-i számüzetés (59-től az ottani németek lelkipásztora)
8.
1965. 12. 24. Visszatérés Schönstattba
1968. 09. 15. A schönstatti Szentháromság templomban meghal.


 

 

                                 2. KRONOLÓGIA

 

1885. november 16. Peter Joseph Kentenich születése Gymnichben (Köln közelében)
         november 17. keresztelés Gymnichben, a Szent Kunibert plébánia-templomban

1891. Húsvét után beiratkozás a népiskolába

1892. első félév Straßburgban

1894. április 12. Oberhausen, Szent Vince árvaház és iskola

1897. Fehérvasárnap elsőáldozás
         szeptember 24. bérmálás

1899. augusztus 15. népiskolai záróbizonyítvány
         szeptember 23. humán studium kezdete Koblenz-Ehrenbreitsteinben

1904. július 27. érettségi bizonyítvány, a humán stúdium vége
         augusztus 27. jelentkezés a Palottinus noviciátusba
         szeptember 24. noviciátus kezdete Limburgban, a pallottinusok anyaházában

1905. ősz filozófiai tanulmányok megkezdése

1906. szeptember 24. noviciátus vége, első fogadalom
         ősz teológiai tanulmányok megkezdése
         október 11. tonzura

1906/7 hosszabb betegség, szünidő Schönstattban

1907. szeptember 27. második fogadalom
         október 11. a négy kisebb rend felvétele

1908. szeptember 24. harmadik fogadalom

1909. július 29. örökfogadalom-tétel elutasítása
         augusztus 24. örökfogadalom engedélyezése
         szeptember 24. örökfogadalom tétel
         október 10. szubdiakónus szentelés

1910. március 28. diakónus szentelés
         július 8. papszentelés
         július 10. primicia

1911. szeptember 18-tól tanár Koblenz-Ehrenbreitsteinben

1912. szeptember 8. átköltözés Schönstattba
         október kinevezés a schönstatti diákotthon spirituálisává
         október 27. előalapítási okirat

1912/13 karácsonyi szünetben missziós egyesület alapítása

1914. január 23. a rendtartomány vezetősége engedélyezi egy Mária-kongregáció alapítását a schönstatti diákotthon számára
         február 25. Kentenich atyát kórházba szállítják, majd Bad Ems-ben üdül
         március 21. Trier püspöke jóváhagyja a schönstatti Mária-kongregáció alapszabályát
         április 19. A schönstatti diákotthon Mária-kongregációjának alapítása
         július A Mária-kongregáció megkapja a schönstatti völgyben levő Szent Mihály kápolnát
         július 18. „Allgemeinen Rundschau”-ban P. Cyprian Fröhlich híradása Valle di Pompei kegyhelyről
         augusztus eleje az I. Világháború kitörése
         október 18. Schönstatt-mű alapítása; alapító okirat („első mérföldkő”)

1914/15 fordulója „Ingolstadt – Schönstatt” párhuzam

1915. április vége a Szent Mihály kápolnába Mária-kép kerül, a Szűzanyát „Mater ter admirabilis” (háromszor csodálatos anya) néven tisztelik
         nyári szünidő „hozzájárulások a kegyelmi tőkéhez”

1916. első félév A „külső szervezet” kezdetei: Berlin, Andernacht, Köln
         március 5. a „Mater ter admirabilis” újság első száma
         május 22. „világ-apostoli-szövetség”, Palotti Szent Vince eszméjének átvétele
         szeptember 30. bevonulás mint katona-betegápoló Trier, II. sz. tartalék kórház
         október 7. leszerelés a katonaságtól
         november a „külső szervezet” kiépítésének lezárása

1917. január 2-4. Düsseldorf, részvétel egy ifjúság-vezetés konferencián; Prof. Arnold Rademacher: Schönstatt egy „kitűntetett eset”
         augusztus-szeptember szanatóriumban Kolbergben (am Ostsee)

1918. október 4. Cambrai: Josef Engling halála

1919. július eleje tervezet: „Egy apostoli diák- és tanár-szövetség alapítása”
         július 18. felmentés a schönstatti diákotthon spirituálisi posztjáról
         augusztus 20. Dortmund-Hörde gyűlés: „A külső szervezet…Apostoli Szövetséggé alakul.”
         október 21. az Apostoli Szövetség kérvénye a Mater Ter Admirabilis szentély átengedésének ügyében
         október 28. P. Michael Kolb tartományfőnök Rómából írt engedélyével a szentély „tartós használatra” az Apostoli Szövetséghez kerül.
         november 6. levél a Szövetség csoportvezetőinek: „E káosz közepette olyan programot állítunk fel, mely a belső élet ünnepélyes pajzsra emelését jelenti.”

1920. január 2-5. vezetőképzés az Apostoli Szövetség számára az „öreg házban”, Schönstattban
         augusztus 20. Apostoli Liga alapítása; Liga és Szövetség együttese: ”Schönstatti Apostoli Mozgalom”
         december 8. első nők felvétele az Apostoli Szövetségbe
         ősztől Kentenich atya átmenetileg néhány évre Engersbe, a Szt. Ágoston kolostorba költözik

1921. február 2. P. Hyacinth Cardi, palottinus generális elismeri az Apostoli Mozgalmat mint Pallotti Szent Vince „Katolikus Apostolátusának” folytatását
         március „Königin der Apostel” Liga-újság alapítása

1922. május 15. XI. Pius pápa első ízben küldi áldását a Schönstatti Apostoli Mozgalomnak

1923 „Sal Terrae” újság alapítása a papok Apostoli Szövetsége számára

1924. május 12-június 3. utazás Svájcba
         nyár feljegyzés a fuldai püspökkari konferencia számára az Apostoli Mozgalomról

1925. január 13. a Szövetség hivatásos nővéreinek egyesülése
        augusztus 4-11. első lelkivezető kurzus a lelkipásztori atyaságról

1926. október 1. állandó vezetőség a hivatásos szövetségi nővéreknek; ettől kezdve a nevük: „Schönstatti Márianővérek”

1927. március 15. Trier püspöke, Franz-Rudolf Bornewasser megáldja a Schönstatti Márianővéreket és a védelme alatt szabad fejlődést biztosít nekik
         június 9. az új Bundesheim alapkő megáldása
         augusztus 6-9. Kentenich atya első lelkigyakorlata gyermekek számára Schönstattban

1928. január 28. az új Bundesheim bokrétaünnepe
         Pünkösd Kentenich atya első lelkigyakorlata a Schönstatt-férfiak számára
         augusztus 15. Trier püspöke, F-R. Bornewasser ünnepélyesen felszenteli az új Bundesheim épületét

1929. április 7. „a szentély árnyékáról” szóló prófécia
         június Kentenich atya lelkigyakorlata a Német Katolikus Fiúszövetség vezetői számára
         júl. 22 – aug. 17. Kentenich atya első négyhetes lelkigyakorlata papok számára; téma: Isten-gyermekség

1930. március 30. A Márianővérek főnöknőinek első konferenciája
         Karácsony Azt első, éves motto: 1931 – „máriás papi év”

1931. május 28-31. Az első nagy pedagógiai tanfolyam: „Modern ifjúsági aszkézis - általános alapvetés”
         augusztus 15. Schönstatt-Lányifjúság alapítása, mint az Apostoli Mozgalom önálló ága

1932 2184 pap vett részt Kentenich atya lelkigyakorlatain és tanfolyamain

1933. augusztus 29 – szeptember 1. „Máriás házasságpedagógia” - tanfolyam
         december 17. Márianővérek első kirajzása Dél-Afrikába
         december 28-30. „Schönstatt – titka” – tanfolyam

1934. április 9. P. Johannes Baumann tartományfőnök megáldotta a Mater Ter Admirabilis szentélyt „Mária anyasága” nevet adva neki
         május 22-26. „Máriás nevelés” c. tanfolyam mint népmisszió
         augusztus 21. Hans Wormer és Max Brunner földi maradványainak elhelyezése a szentély mögött

1935. február vita kezdete a. különleges schönstatti eszmékről
         március 25. az első Márianővérek örökszentelése
         április eleje Apostoli Szövetség római zarándoklata Pallotti: Katolikus Apostolátusa alapításának 100. évfordulójára
         április 12. XI. Pius pápa fogadja a zarándokokat
          június 10. az első Márianővérek megérkezése Santosba (Brazília)
          július 8. Kentenich atya ezüstmiséje
          augusztus 11. 25 éves papi jubileum ünnepélye
          szeptember SS Biztonsági Szolgálat jelentése Schönstattról
          november 28. az első Márianővérek megérkezése Argentínába

1936. február 24. GESTAPO először kutatja át az Apostoli Mozgalom központját
         április 26. az első Márianővérek megérkezése Chilébe

1937. május a „Werktagsheiligkeit” c. könyv megjelenése

1938. február 20. XI. Pius pápa méltatja a „Werktagsheiligkeit”-et
         május 16. Márianővérek első letelepedése Svájcban (Gams)
         október 9. az állami hatóság elrendeli a schönstatti diákotthon bezárását 1939. április 1-ével
         december GESTAPO fellépése a schönstatti beteg-apostolok ellen

1939. május 25. a schönstatti diákotthonból náci tanárképző
         szeptember 1. II. Világháború kitörése
         október 13 – november 5. Kentenich atya Svájcban lelkigyakorlatot tart
         október 18. Schönstatt 25 éves; második alapító okirat („Worte zur Stunde”)
         november 17. A fuldai GESTAPO jelentése Schönstattróla Birodalmi Biztonsági Főhivatalnak
         december 10. kegykép megkoronázása a Háromszor Csodálatos Anya szentélyében Schönstattban

1940. február 10-29. lelkigyakorlatok Svájcban

1941. április 18. Kentenich atya munkatársa, P. Josef Fischer bebörtönzése
         június 6. P. Josef Fischert Dachauba, a KZ táborba viszik
         augusztus 4. Kentenich atya munkatársa, P. Albert Eise bebörtönzése
         szeptember 14. Kentenich atya GESTAPO kihallgatása Schönstattban
         szeptember 15-19. „A máriás pap” - lelkigyakorlat Schönstattban („Hattyúdal”)
         szeptember 20. GESTAPO kihallgatás Koblenzben, letartóztatás, négyhetes sötétzárka kezdete
         október 18. négyhetes sötétzárka vége
         október 21. első levele a börtönből Schönstattba
         november 14. Eise atyát Dachauba, a KZ táborba viszik
         december 13. Kentenich atya a börtönben, titokban szentmisét ünnepel
         Karácsony „Mária-kert”

1942. január eleje a börtönben írt tanulmány: „Nova creatura in Jesu et Maria” (Új teremtmény Jézusban és Máriában) Schönstattba érkezik
         január 13. újabb GESTAPO kihallgatás
         január 16. internálási parancs kézbesítése; orvosi vizsgálat, melynek eredménye: (tábori szolgálatra) alkalmas
         január 20. Kentenich atya önként a KZ tábor mellett dönt („második mérföldkő”)
         február 2. „Háladal” befejezése és Schönstattba érkezése
         március 11. indulás Dachauba
         március 12. megérkezés Dachauba, a KZ táborba, a belépők blokkjába
         június 24. kimenekítés a gázkamra-szállítmányból
         június 29. felvétel a „Fertőtlenítő” munka-különítménybe
         július 16. a Mária-testvérek és a Családok kötelékének alapítása
         augusztus 21. P. Franz Reinisch, Kentenich atya munkatársának lefejezése Berlin-Brandenburban
         augusztus 23. a belépők blokkjából átkerül a lengyel papok blokkjába
         szeptember 3. P. Albert Eise halála Dachauban
         október 13. áthelyezés a lengyel papok blokkjából a német lelkészek blokkjába (Nr. 26)
         október 18. az első MTA filia-szentély alapkövének megáldása Nueva Helvecia/Uruguay-ban
         október 31. utolsó legális levele, mely megérkezik Schönstattba

1943. január 20. megkapja XII. Pius pápa kis ezüst keresztjét Dachauban
         február 2. „Heimatlied” (Otthon-dal)
         március 19. névnap; Dachauban első ízben mutathatta be a szentmisét
         március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony; két elhatározás:
                          - Schönstatt vezetését – amennyire lehet – újra kézbe venni,
                          - Dachauban Schönstatt-csoportok építésére összpontosítani
          április 9. belefog a „Hirtenspiegel” (Pásztortükör) írásába
          június 4. két Márianővér Fischer atyával találkozik a dachaui „ültetvényeken”
          október 18. MTA leányszentély felszentelése Nueva Helvetica/Uruguayban
          október 24. a Schönstatt-kolostor alapításának (1143) 800. évfordulója
          október 28. Márianővérek újabb látogatása Fischer atyánál a dachaui „ültetvényeken”
          november 25. Márianővérek 3. látogatása Fischer atyánál a dachaui „ültetvényeken”
          december 15. összeütközése von Redwitz SS táborvezetővel

1944. január 19. Márianővérek 4. és egyben utolsó látogatása Fischer atyánál a dachaui „ültetvényeken”
         március 9-10. váratlan GESTAPO ellenőrzés; éjszaka az „állóbunkerben”; kihallgatás a GESTAPO Különleges Bizottsága előtt
         március-június készül a „Marianische Werkzeugsfrömmigkeit” (Máriás eszköz-vallásosság)
         május 3. az első MTA szentelés a lengyel papok közül
         augusztus 13. elkészült a „Schönstatt-Officium”
         szeptember 24. a Harmadik Alapító Okirat első előadása
         október 18. Schönstatt alapításának 30. évfodulója; a Harmadik Alapító Okirat második előadása, a Schönstatt-Internacionálé meghírdetése; MTA-nak a koronázása a KZ láger- és a világ királynőjévé
         december 8. a Harmadik Alapító Okirat harmadik előadása
         december 17. boldog Karl Leisner pappászentelése a 26. Blokk kápolnájában
         december 26. boldog Karl Leisner primiciája és egyben utolsó bemutatatott szentmiséje († 1945. 08. 12-én)

1945.március 24. Kentenich atya elbocsátó jegyének aláírása
        március 25. Schönstattot elfoglalják az amerikaiak; „Werkzeugsmesse” (eszköz-mise) befejezése Dachauban
        április 2. búcsúbeszéd Dachauban
        április 6. elhagyja a dachaui KZ lágert, éjszaka Schönbrunn kolostorában
        április 7. Freising-ben
        április 14. találkozás Faulhaber bíborossal, München és Freising érsekével; továbbutazás Ulm-ba
        április 19. Ennabeuren–ben Kulmus plébánosnál
        május 8. a II. Világháború vége Európában
        május 18. elindulás Ennabeuren-ből Schönstattba
        május 20. (Pünkösd) megérkezés Schönstattba
        október 15-20. első nagy schönstatti zsinat: hála-hét
        november 16. utazás Svájcba
        december 24. Schönstattban

1946. február 2. a „Schönstatti Nők” intézetének magánjogi alapítása; P. Friedrich Mühlbeyer az intézet lelki asszisztense
         április-május Svájcban
         július utazás Közép-Németországban és Berlinbe
         október 14-18. második nagy zsinat: koronázó-hét
         október 17. P. Eise és P. Reinisch hamvainak elhelyezése Schönstattban, az MTA szentély mögött
         október 18. Beisein: Josef Wendel és Adolf Bolte püspökök megkoronázzák a MTA-t

1947. február 7. utazás Svájcba
         február 26. továbbutazás Rómába
         március 12. XII. Pius pápa a „Provida Mater Ecclesia” c. dokumentummal létrehozzai az egyházjogban a Világi Intézményeket
         március 14. XII. Pius pápánál magánkihallgatáson P. Karl Hoffman és P. Alexander Menningen atyákkal
         március 15- szeptember 12. első apostoli út: Dél-Afrika, Brazília, Uruguay, Argentina, Chile
         október 11. ismét Schönstattban
         október 14-18. harmadik nagy október-hét: szövetség-hét
         október 20. Svájcban
         december 29. indulás Genfből Dél-Afrikába
         december 31. megérkezés Johannisburgba

1948. február 1. a Szentszék hozzájárulása a Márianővérek Világi Intézményének kánoni létrehozásához
         április 4. továbbrepülés Dél-Afrikából Dél-Amerikába
         április 11. MTA szentély felszentelése Santa Maria/ Rio Grande do Sul (Brazília)
         április 25. MTA szentély alapkő megáldás Londrinában/Paraná (Brazília)
         május 20. Bornewasser Trieri érsek kánonjogilag létrehozza a Márianővérek Világi Intézményét
         június 4. Kentenich atya Chiléből az USA-ba repül
         szeptember 6. Kentenich atya visszarepül az USA-ból Dél-Amerikába;
         október 18. a Szentszék „Pro Decretum laudis” elismerő nyilatkozata a Márianővérek közössége számára
         december 31. lelkigyakorlatos ház felszentelése Santa Maria (Brazilia)

1949. február 19-28. Schönstatt-mű püspöki vizsgálata
         április 27. a püspöki vizsgálat írásos jelentését megküldik Kentenich atyának
         május 20. MTA szentély szentelés Bellavista (Chile)
         május 31. a püspöki vizitációra adott válasz első részének befejezése; Kentenich atya az oltárra helyezi és
a Szűzanyára bízza („harmadik mérföldkő”)
         június 5. MTA kép megkoronázása Bellavista (Chile)
         szeptember 10. első Márianővérek megérkezése az USA-ba

1950. január 19. repülőút Brazíliából Rómába
         január 22. részt vesz V. Pallotti boldoggá avatásán a Szent Péter bazilikában
         február Svájcban tevékenykedik; a Márianővérek vezetőségének újjáalakítása
         február 28. ismét Schönstattban
         március 31. Michael Kolb halála
         július 2. első MTA filia-szentély szentelése Maria Rast
         július 8. 40. éves papi jubileum
         október 16-20. zsinat: előkészület az új dogmára: Mária testi felvétele a mennybe
         november 1. MTA szentély szentelés Koblenz-Metternich
         november 20.- december 16. Direktórium a Limburgi Pallottinus Tartományhoz tartozó atyák „alapító nemzedéke” számára

1951. január 17. harmadik apostoli út kezdete Dél-Amerikába
         február 8 – 28. kis terciátus a pallottinus atyáknak Chilében
         április 11. első Márianővérek Ausztráliában
         Nagyhét Schönstatt pápai vizitációjának kezdete
         április 9 –12. mariológia-tanfolyam Santa Mariaban (Br)
         április 17. repülőút Rómába
         május 7. visszatérés Schönstattba
         július 31. rendeleti felmentés a Márianővérek közösségének vezetésétől
         szeptember 30. utasítás Schönstatt elhagyására
         október 2 – 5. pedagógiai napok: Újkori katolikus nevelés lélektani előfeltételei
         október 15 – 19. zsinat
         október 22. búcsú Schönstattól; Svájcban, „Schlüssel zum Verständnis Schönstatts” (Schönstatt megértésének kulcsa) értekezés írása
         november 23. Rómában
         december 1. kiutasító rendelet Európából

1952. január eleje zarándoklat Valle di Pompei-be
         január 16. Svájcban
         január 17. Zürichből Dél-Amerikába repül
         január 20. MTA szentély szentelés Florenciában (Varela/Argentina)
         február 15 – március 2. pallottinus atyáknak kis terciátus Santa Maria/Br
         március 19. Mennyei Atya szimbólum elhelyezése a szentélyben Florenciában (Varela/Argentina)
         június 20 - 21. repülőút Santago de Chileből Milwaukeeba
         július 21-től négy hetes terciátus a pallottinus atyáknak Milwaukeeban
         október 4. Matthias Wehr Trier püspöke megnyitja Engling József boldoggáavatási perének első, információgyűjtő szakaszát

1953. augusztus 3. a pápai vizitáció vége

1954. Nagybőjt böjti beszédek: Mária, anya és nevelő
         április P. A. Menningen és P. F. Bezler atyáknak el kell hagyniuk Schönstattot
         április 22 – május 20. Márianővérek általános káptalanja
         október MTA szentély szentelés Milwaukee, Szent Kereszt plébánia

1955. november 18. 70. születésnap

1956. június 7. a Sanctum Officium leirata a pallottinusok generálisához
         szeptember 24. 50 éves szerzetesi jubileuma

1958. január 28. Sanctum Officium „Útmutatásai” az 1956. június 7. leiratához

1959. Nagybőjt lelki hét Milwaukee német nyelvű katolikusai számára
         Húsvét körül Milwaukee német nyelvű katolikusainak lelkipásztora
         június 22. meghalt P. Friedrich Mühlbeyer

1960. július 8. aranymisés jubileum

1962. november Frings, Döpfner, Silva és Rugambwa bíborosok beadványa XXIII. János pápához Schönstattért

1963. január 2. Schönstatt ügyét átteszik a Sanctum Officiumtól a Vallás Kongregációhoz
         december 3. Joseph Höffner münsteri érsek lesz Schönstatt ügyében a „moderator et custos”; asszisztense: Wilhelm Wissing prelátus, a bonni katolikus iroda igazgatója; P. Hilarius Albers O. P. tartományfőnök Schönstatt új pápai vizitátora

1964. február 24. minden német püspök támogatja Schönstatt jogi önállóságát
         október 6. a Szentszék elrendeli Schönstatt jogi önállóságát; Wilhelm Wissing prelátus Apostoli Adminisztrátor
         október 18. Schönstatt 50 éves jubileuma; a Szentatya üdvözlő táviratot küld

1965. január 6. VI. Pál pápa személyes írásával megerősíti Schönstatt autonómiáját
         július 18. Adolf Bolte, Fulda püspök kánonjogilag létrehozza a Schönstatt Atyák Világi Intézményét
         szeptember 12. MTA szentély felszentelése Cambrai-ban (Franciaország)
         szeptember 13. Kentenich atyát táviratilag Milwaukeeból Rómába rendelik
         szeptember 16 -17. repülőút Milwaukee-Róma
         október 20. Sanctum Officium teljes ülése, a bíborosok felmentik Kentenich atyát
         október 22. VI. Pál pápa megerősíti a Sanctum Officium bíborosainak döntését („negyedik mérföldkő”)
         november 16. Joseph Höffner, Münster érseke felveszi Kentenich atyát egyházmegyéjének papságába
         november 18. 80. születésnap
         december 22. kihallgatáson VI. Pál pápánál
         december 24. visszatérés Schönstattba

1966. január 13 – február 11. Rómában
         február 15 – március 7. részt vesz a Márianővérek prokáptalanján Borken/Westfalen
         március 9. visszatérés Schönstattba
         május 20. az Örökimádás templom alapkövének megáldása a Schönstatt hegyen
         június 4. a Szentszék jóváhagyja a Schönstatt Atyák alapszabályát
         október 14 – 18. a Schönstatt-mű küldötteinek gyűlése
         december 27 – 30. első „Karácsony-hét”

1967. május 14. MTA szentély szentelés Schönstattban, a Mariengart háznál
         május 20. az Örökimádás templom harangjának megáldása
         július 16. a Család-mű és a Mária-testvérek alapításának 25. éves jubileuma Dachauban
         szeptember 8 – november 21. a Márianővérek általános káptalanján
         október 17 – 20. a Schönstatt-mű küldötteinek gyűlése (zsinat)
         december 27 – 30. második „Karácsony-hét”

1968. június 9. Bernhard Stein, Trier püspöke felszenteli az Örökimádás templomot
         szeptember 7. üdvözlet az esseni Katholikentag-ra összegyűlt schönstattiakhoz: „Máriával örömteli reményben és győzelmünk tudatában előre a legújabb korba”
         szeptember 15. Kentenich atya halála
         szeptember 20. Kentenich atya temetése Schönstattban, az Örökimádás templomban