Tudj meg többet Kentenich atya egyes életszakaszairól:

1885-1912    1912-1919    1919-1924    1924-1941    1941-1945    1945-1952    1952-1965    1965-1968    érdekességek


1885-1912

Tovább a második korszakra

1. A felkészülés korszaka 

Joseph Kentenich 1885. november 16-án, hétfőn született a Köln melletti Gymnichben. Mivel ezekben a napokban Gymnichben ünnepnapok voltak és a hivatalos helyek csak 18-án nyitottak újra ki, Kentenich atya 18-ára lett bejegyezve, és későbbi dokumentumai is ezt a születésnapi dátumot hordozzák. Édesanyja Katharina Kentenich (született: 1863. július 18.), édesapja Matthias Joseph Koep (született 1841-ben). Édesapja nem házasodik össze édesanyjával, és ez a tény rányomja a fiatal Joseph Kentenichre a bélyeget.

A gyermekkora és iskolái a fiatal Josephnek ismertek, és a Feldmann féle életrajzban (mely a honlapon található szöveggyűjteményben is megtalálható) mindenki számára elérhetőek.

Erre a korra jellemző, hogy eddig kevés figyelmet kapott, nem sokat kutatták az ebben a korban keletkezett dokumentumokat.

Csak prédikációk illetve vallásos előadások jelentek meg eddig ebből a korból, ezek se túl számosan. (~10 db.) Ezek mind az 1910. július 8-ai papszentelés utánra tehetőek:

- A kórházban, ahová pihenni küldték, tart 1910 augusztusában prédikációkat a nővéreknek. Az itt tartott beszédek részben a már papszentelése előtt kidolgozott szövegekből vannak.
- Prédikációkat tart alkalmanként egyrészt a limburgi év alatt ('10-'11), miközben befejezi tanulmányait, másrészt a rákövetkező év alatt, miközben a palottinusok ehrenbreitsteini internátusában lesz osztályfőnök
és nyelvtanár ('11-'12) Az Előalapító okiratban így beszél e korról: "a szabad időmet és erőmet teljesen a világiaknak szentel(tem), különösen is az öreg, megrögzött bűnösöknek. Az úgynevezett "húsvéti bárányokra" akartam vadászni. A legnagyobb papi örömem az volt, ha közülük egy végre eljött gyónni, nehezen cipelve az éveken át gyűjtögetett régi-régi kacatját, melytől csak úgy recsegett a gyóntatószék."

1912. szeptember 8-án átköltözik az újonnan felépített iskolába Vallendar-Schönstatt-ba.

Végül 1912. október 27-én tartja kb. 50 tanulónak az első előadását a kollégium spirituálisakáként. Ez Schönstatt előalapító okirata, mellyel Kentenich atya a második, alapítói életszakaszába lép.