Tudj meg többet Kentenich atya egyes életszakaszairól:

1885-1912    1912-1919    1919-1924    1924-1941    1941-1945    1945-1952    1952-1965    1965-1968    érdekességek


1912-es szemináriumi élethelyzet

Joseph Kentenich-et 1910. július 8.-án szentelték pappá. Egészsége miatt nem küldték el misszionáriusnak, hanem az ehrenbratsteini növendékek tanárává tették meg.

A szemináriumi helyzet lehangoló volt. Hogy jobban megérthessük a szituációt, következzen néhány házirendi pont. Ez a házirend 1912-ig volt érvényben, ezután (1912 október - az új ház felszentelése Schönstattban)  egy kicsit lazább lett, de a felügyelők továbbra is a régebbi, szigorúbbhoz tartották magukat. Ezek a mindent korlátozó előírások és a magukat ehhez tartó nevelők magatartása érthetővé teszi, hogy miért akakult ki forradalmi hangulat. "Egy olyan házat, melyben semmi öröm sincs, azonnal be kell zárni!" - írták cetlikre a diákok és szétszórták a folyosókon és a termekben.

A helyzet olyan súlyos lett, hogy az internátus lelki vezetői sorra csődöt mondtak. 1912. októberében végül Kentenich atyát nevezik ki, aki aztán az előalapító okiratban ezt a lázongást "megszólítja, majd megtisztítja és aztán megkereszteli".

Következzék tehát most pár pont az akkori házirendből:

-A tanteremben érvényes rendelkezések:

2. Papírt földre dobni tilos.

5. A tintatartókat használat után rögtön be kell csukni. Ezeket csak a patakban szabad tisztítani, méghozzá a felügyelő engedélyével.

8. A délelőtti stúdiumon mindenkinek állnia kell, és délután is 3-4 és 6-7 között.

10. Tilos a stúdium termében dulakodni, lökdösődni, futni, ugrálni, a padra felállni és hasonló dolgokat cselekedni.

13. TILOS a stúdium teremben BESZÉLNI, erre minden növendék különösen is figyeljen!

14. Tilos cetliket írni.

15. Illetlenség az ablakon kinézni.


-A hálóban érvényes rendelkezések:

1. A hálóban és az öltöző teremben a legszigorúbb szilencium érvényes!

7. Képeket a hálóba vinni tilos.

14. Mindenkinek becsületbeli ügye, hogy rögtön az első harangszóra felkeljen. Az ébresztő kiáltásra, "Benedicamus Domino" ,mindenkinek áhítatosan kell felelnie.

17. Napközben csak engedéllyel szabad a hálóba menni.


-A ruháskamrában érvényes rendelkezések:

1. Mindenkinek rendelkeznie kell két pár bőrcipővel és egy pár házicipővel.

3. A hosszabb kimenőkor mindenkinek bőrcipőt kell vennie, ezt a házba való visszatéréskor rögtön házicipőre kell cserélni.

4. A koszos cipőket a legközelebbi szabadidőben meg kell tisztítani.


-Olvasmányokra vonatkozó rendelekzések:

1. Senkinek nem lehetnek szórakoztató könyvei vagy füzetei, melyekről a könyvtáros atya nem tud.

2. Külön engedély nélkül nem szabad könyveket cserélni egymás között.

5. Könyvek olvasása csak a szabad stúdium alatt engedélyezett.


-Takarításra vonatkozó rendelkezések:

1. Minden szerdán és szombaton 4 és 5 közt nagytakarítás van.

7. Csak a patakból szabad vizet hozni.

9. A tanterem számára legalább egyszer, a folyosók és lépcsők számára legalább kétszer kell a vizet cserélni.


-Fürdőszobában érvényes rendelkezések:

2. A vizet nem szabad szükségtelenül folyatni.

7. A fürdőben a legszigorúbb szilenciumnak kell uralkodnia.


-Általános rendelkezések:

II. Engedély nélkül nem szabad vendégeket fogadni. Csak szülők esetében lehet vendéggel való kimenőre engedélyt kérni.

III. Az intézmény fentartja a jogot magának, hogy növendékeket, akik a házirendet megsértik, bármikor elbocsájthatja, különösen is a következő esetekben: személyes barátság, durva engedetlenségek, titkos levelezés, idegenekkel való kapcsolat a felettes tudta nélkül.

IV. Levél és csomag küldése és fogadása a felettes tudta nélkül szigorúan tilos. Minden postai küldemény a rektoron keresztül történik, aki az ennivalót tartalmazó küldeményeket szétoszthatja a diákok között.

V. Az egész házban csend uralkodik, azaz a kápolnában, a sekrestyében, a hálóban, a folyosókon és lépcsőkön, a tantermekben és a helységekben.

VI. Naponta négyszer szabad beszélni: 9:30-10:30; 1:00-1:45; 4:00-4:30; 7-8 között. Ilyenkor a szabadban és a beszélgetőben szabad beszélni.

16. A kápolnában rendesen kell állni.

31. Levelet csak szombaton szabad írni!

41. A folyosókon és lépcsőkön tilos ugrálni.

47. A növendékek nyolc naponta gyónni mennek...

51. Tilos fára mászni, vagy az ágakon függni...

55. Ha valaki a ruháit nem tisztította meg, akkor vagy nem kap kedd este húst, vagy pedig csütörtökön és pénteken nem kap lekvárt a kenyerére.


-Fürdési rend:

13. Semmiképpen nem szabad szemtelenül más ruháját lefröcsölni.