A "Zwanziger Brief"-ről

Menningen atya 1954-ban kérdésekkel fordul Kentenich atyához, melyre Kentenich atya augusztus 20.-ára egy hosszú (236 oldalas) levéltanulmányban válaszol. A címzett nem csak Menningen atya, hanem az un. "Treuekreis" (hűek csoportja). A palottinusok ezen  Kentenich-hű csoportja erre a dátumra egy Engling szenteléssel készült, melyben feltétel nélkül felajánlották magukat a Szűzanyának és kérték tőle a száműzetésben levő alapító egyházi elismerését. Ezen szentelés előkészítésére írja Kentenich atya a levelet.

A levél kimondottan tanító jellegű. A vizitáció által kérdőre vont szeretetszövetség eredetiségéről szól, és hogy ezt Schönstatt speciális küldetésével együtt hogyan lehet elmélyíteni. A gondolatmenet a szeretetszövetségen, a szentélyen, a kor hangjai vizsgálatán át vezet a kérdéshez: mi most a teendő?
Az ezt követő máriás részben a szeretetszövetség egy teljesen általános alapvető útként (mint a pápa által javallt Mária-szív-szentelés) jelenik meg, mely elvezet Istenhez.
Schönstatt története és kisugárzása bizonyítja, hogy egy isteni kezdeményezésről van szó.
Kentenich atya meg van győződve, hogy egy máriás korszak előtt állunk.