Az ideális Schönstatt család eszménye

Ha nincs időd olvasni: 

You may need: Adobe Flash Player.

Hanganyag letöltése

Lelkigyakorlat családok részére

USA, 1953. 01. 18.

Az előadássorozat helye Kentenich atya életében

 

 

Nem elégszünk meg azzal, hogy csupán csak a család (általános) eszményére törekszünk és azt akarjuk megvalósítani. Mi az ideális Schönstatt-család eszményéért küzdünk…

Tulajdonképpen három kérdéssel állunk szemben:

Először: Mit értünk Schönstatt-család alatt?

Másodszor: Mely okok szólnak a Schönstatt-család mellett?

Harmadszor: Milyen követelmények elé állít bennünket személyesen a Schönstatt-család?

Először egy egyszerű meghatározással válaszolok az első kérdésre, hogy mit értünk egy Schönstatt-család alatt. Akik az összefüggéseket ismerik, azonnal meg fogják érteni...

Rendkívül egyszerű, szép, mély és átfogó meghatározás: Egy Schönstatt-család olyan család, aki a schönstatti háromszor csodálatos anyával és királynővel kötött szeretetszövetség (1.) szerint azon fáradozik, hogy a „Názáret-család” (2.) eszményét korszerű módon lehetőleg tökéletesen megvalósítsa.

Az a feladatom most, hogy kicsit kifejtsem az egyes szavakat….

1. Mit jelent ez a kifejezés: „a schönstatti háromszor csodálatos anyával és királynővel kötött szeretetszövetség szerint” ?

Hogy érthetőbb legyen, kapcsolódok a madisoni püspök szavához, melyet az ottani (Schönstatt) szentély alapkőletételekor mondott. Értelemszerűen kb. ezt mondta: Ez a szentély erő- és kegyelem-forrás. Ez a szentély az itteni népek vallás-erkölcsi megújulásának központja. Sajátságos kijelentés. Mit akar ez jelenteni? Gondoljanak csak a kis szentélyre. Képek alapján el tudják képzelni, hogy mennyire jelentéktelen. Mivé kell válnia? Önkéntelenül felcsendül a Szentírás szava:

„Te Betlehem Júda földje,
éppen nem vagy a legkisebb
Júda fejedelmi városai között,
mert belőled származik majd…”

(Mt 2,6)

A kis Betlehem! És mégis belőle indult ki a világ megújulása. Mivé kell e kis kápolnának válnia? A püspök azt mondta: erő- és kegyelem-forrássá, az itteni népek vallás-erkölcsi megújulásának központjává kell válnia. Ha most megkérdezik, hogyan jön a püspök ahhoz, hogy ilyesmit mondjon? Ha engem megkérdeznek: Hát Ön is hisz ebben? Akkor ezt válaszolom: Igen, feltétlenül!

És hogy miért? Épp az előbb határoztuk meg, hogy mit értünk egy Schönstatt-család alatt: Egy olyan családot, aki a schönstatti háromszor csodálatos anyával és királynővel kötött szeretetszövetség erejével erre meg erre törekszik. Sok biztos okra támaszkodva hisszük, hogy a Szűzanya Schönstattban, az ősszentélyben és minden leányszentélyben egyaránt leereszkedik, a hellyel szövetségre lép, a hellyel és mindazokkal, akik ezen a helyen tájékozódnak. Mit akar a hellyel? A püspök megmondta: A helynek a kegyelem forrásává kell lennie. A helynek erőforrássá kell lennie. Ezt a helyet akarja arra használni, hogy ott leereszkedjen, hogy onnan a mai világba egy nagy, átfogó, világ-megújulási mozgalmat kormányozzon és vezessen.

A Szűzanya tehát szövetséget köt. Mivel? A hellyel. Szövetséget köt. Kikkel? Azokkal az emberekkel, akik Schönstattot szeretik. Mi a szövetség értelme? Eszközként akarja használni a helyet és az embereket arra, hogy a mai kort és világot, a családokat is megújítsa.

Szeretetszövetség! Ahol szövetségről van szó, két (szövetséges) társnak is lenni kell. Ki a másik szövetséges társ? Ez a hely és mi. Mit ígérünk a szövetséggel? Azt, hogy egész szeretetünket a helynek ajándékozzuk és ott keressük otthonunkat, erő- és kegyelem-forrásunkat. Mit ígérünk? Megengedjük a Szűzanyának, hogy neveljen és eszközként használjon bennünket, hogy ezáltal teljesíteni tudja feladatát az itteni népeken.

Látják, ezt jelenti az egyszerű kifejezés: „a schönstatti háromszor csodálatos anyával és királynővel kötött szeretetszövetség szerint”

Ezzel a kezdetben feltett kérdést rögtön megválaszolhatjuk. Miben különbözik egymástól a Kana-mozgalom (másik családmozgalom, mi mondhatnánk pl. a Házashétvégét) és a Schönstatt-mozgalom az eszményi család vonatkozásában? Abban a pontban mindkettő megegyezik: eszményi családi életet akarnak létrehozni.

Miben különböznek?

1. Mi schönstattiak egy helyet kapunk ajándékba, egy rendkívül erősen ömlő kegyelem- és erő-forrást.

2. Ráadásul nagy nevelőként megkapjuk a Szűzanyát, a schönstatti háromszor csodálatos anyát és királynőt.

3. Kapunk egész csomó testvért és nővért, akik hozzánk hasonlóan úgy a szentélyen mint a Szűzanyán, a nagy nevelőnőn csüngenek. Így később velük együtt egy folyóban úszunk és nem egyedül állunk.

Benső közösségben vagyunk a hellyel, benső közösségben a nagy nevelőnővel, a schönstatti háromszor csodálatos anyával és kiránynővel, benső közösségben nemcsak a saját kis családunkkal, hanem ezen túlmenően a teljes nagy családdal. Ez a különbség.

(…)