Tudj meg többet Kentenich atya egyes életszakaszairól:

1885-1912    1912-1919    1919-1924    1924-1941    1941-1945    1945-1952    1952-1965    1965-1968    érdekességek


01-Szentelés reggel

Szöveg keletkezés dátuma: 
1942, január 1 - 1944, augusztus 31
Forrás: 
Égfelé
Téma: 
Mária
Téma: 
Nevelés
Téma: 
Önvallomás életéről
Téma: 
Ez egy imádság
Szerző: 
Kentenich atya

Köszöntés

Miután megerősödve fölébredhetek,
hogy újra élesszem a szeretetet,
hadd köszöntselek Téged, Apa, boldogan
mindazokkal, kik hordozzák Schönstattodat.

A szentélyben együtt vagyunk.
Szívünk lángjai ott lobognak
a Háromszor Csodálatos Asszonynak,
ki általunk akarja építeni országodat.

A Szentlélekben letérdelünk,
és Krisztusnak ujjongó dalokat énekelünk,
ki anyjával együtt eszközként küld minket,
hogy megváltozzon sorsa a népeknek.

Köszönet

Minden adományért köszönetet mondunk,
amit Tőled oly gazdagon kaptunk,
hogy kiválasztottad Schönstattot
és Krisztus újra születik ott;

hogy az Anya dicsőségét akarod
onnan elterjeszteni a világon,
hogy szeretet-folyamok áradjanak,
s hideg szíveken keresztül folyjanak.

Biankófelhatalmazás

Akaratod szerint használj minket,
Schönstatt által újra teljenek meg
a szent Egyház tágas csarnokai,
dicséreted zengjen trónusodig.

Használhatsz munkára bennünket,
keresztet, szenvedést, bajt küldhetsz,
érjen minket bár kudarc vagy siker:
hirdetni akarjuk szeretetedet.

Inszkripció

Hadd történjen mindenkor velünk,
amit Te terveztél el nekünk;
csak egyetlen vágyódást ismerünk:
vezess minket bölcs terveid szerint.

Az eszmény lebegjen előttünk,
és formálja egész életünk,
melyre minket szereteted teremtett (sz.e.),
feszítsük meg érte minden erőnket (jófeltétel).
 (személyes eszmény és jófeltétel megújítása)

Engedj minket tüzes parázsként izzani,
és a népekhez örömmel vonulni,
a megváltás tanúiként harcolni,
őket ujjongva a Szentháromsághoz vezetni.

Bizalom

Ha saját erőinkre tekintünk,
elsüllyed minden bizalmunk és reményünk;
odanyújtjuk Neked kezünket Anya,
s kérünk bőkezű szeretet-adományokat.

A szövetséghez, melyet velünk kötöttél,
és kegyelemmel gazdagon megöntöztél,
Te hűséges maradsz minden időben,
viharokban is és veszélyekben.

Küldesz majd olyan hivatásokat nekünk,
kik országodért adják magukat velünk,
munkát küldesz, gazdag áldást,
aléltságunkhoz teszed mindenhatóságod.

Jószándék

Amit hordozok s elviselek,
amit mondok és amit merek,
amit gondolok, amit szeretek,
ami érdemeket szerzek,
amit vezetek s kiharcolok,
ami szenvedést, örömet okoz,
amim van és ami vagyok,
szeretetadományul adom
a szent kegyelmi forrásba,
mely a szentélyből árad,
hogy megragadja a lelkeket,
kik Schönstattban hagyják szívüket,
mindenkit szelíden odavezessen,
kiket kiválasztani akarsz kegyesen,
hogy a művek jól alakuljanak,
miket felajánlunk a Szentháromságnak.

Áldás

Isten áldásában legyen részük,
üdvük és boldogságuk mindazoknak,
akik egészen Schönstattnak szentelték magukat
(szeretteiknek és minden hozzátartozójuknak)1
most és mindörökké. Ámen.

1 Ezt a sort a fordítók fűzték be