1950 - Pedagógiai napok

A pedagógiai napok kivonata szerencsés módon megtalálható kiadványaink között, (és a honlap szöveggyűjteményében is) ezért nem szükséges itt sokat magyarázni.

Egy koranalízissel kezd Kentenich atya, különösen is a lelki károkra hívja fel a figyelmet. Válaszunk a korra: építsünk bárkát. A mi szövegünkben, és a nyolcadik előadás egészében Schönstatt pedagógiájának alapvonásairól van szó. Ezután az öt vezércsillag (eszmény-, kapcsolat-, szövetség-, mozgalom-, és bizalompedagógia) közül az eszménypedagógiát fejti ki jobban. Aztán lelki betegségekről beszél, és a kapcsolatok gyógyító szerepéről. Atyai és anyai tekintélyről, gyermektudatról és végül a máriás nevelésről van még szó ezen az előadássorozaton.